2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
KOMENDA GARNIZONU POZNAŃ

Komenda Garnizonu Poznań jest jednostką organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

Zadania Komendy Garnizonu Poznań

  • zapewnianie, we współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową, przestrzegania dyscypliny wojskowej i porządku publicznego w garnizonie;
  • współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania cmentarzy wojskowych, mogił żołnierskich oraz miejsc pamięci narodowej;
  • kierowanie całokształtem zadań związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzania uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczystości pogrzebowych;
  • Ustalanie rodzaju umundurowania noszonego podczas realizacji przedsięwzięć garnizonowych.

 


Komenda Garnizonu Poznań
Adres: ul. Marcelińska 15a
60 – 801 POZNAŃ

 
Komendant Garnizonu
  mjr Bartosz KOSIŃSKI – tel. 261 57-24-00


Opracowano na podstawie informacji z oficjalnej strony Komendy Garnizonu Poznań

Zaprasza Do Odwiedzenia strony Komendy Garnizonu Poznań

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych