2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
16. jarociński batalion remontu lotnisk im. gen. Stanisława Taczaka

 Zapraszamy do odwiedzenie strony internetowej 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. Stanisława Taczaka

 

 16brl.wp.mil.pl/pl/16.html

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych