2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
od 2015 roku - DZI¦
2017-10-30 09:48:40
Kilkudziesięciu najważniejszych pilotów wojskowych uczestniczyło od 25 do 27 paĽdziernika w dorocznym kursie szkoleniowo-metodycznym kierowniczej kadry lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ZLOT 2017.
kpt. Krzysztof Nanu¶kpt. Krzysztof Nanu¶kpt. Krzysztof Nanu¶kpt. Krzysztof Nanu¶kpt. Krzysztof Nanu¶kpt. Krzysztof Nanu¶kpt. Krzysztof Nanu¶kpt. Krzysztof Nanu¶
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych