2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail: 2slt.oficerprasowy@wp.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).
Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bezwnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 2.SLT pod adresem www.2slt.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).
Nie będą także udzielane porady prawne.
Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji
o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania.
Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).
Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Informacje o podmiocie:

Nazwa:
2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego

Adres:

ul. Kościuszki 92/98
61 - 716 Poznań


Telefon:
tel. (0-61) 8572 293; (0-61) 8573 199

Fax: (0-61) 8573 308

e-mail:  2slt.oficerprasowy@wp.mil.pl

Strona www
www.2slt.wp.mil.pl

Pobierz wzór wniosku

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych