2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Status prawny

2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego jest jednostką wojskową podległą  Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednostka powstała z dniem 1 stycznia 2009 r. w wyniku przeformowania 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego.  Podstawą przeformowania były następujące dokumenty normatywne:

-  Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 47 z dnia 05 sierpnia.2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w SP;

- Rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych Nr Pf 198/26.08.2008r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych). została przeformowana z 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego, stając się spadkobiercą jej historii i lotniczych tradycji.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych