2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Strona BIP 2.SLT

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 2. SLT jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu 2. SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO.

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań
    dla systemów teleinformatycznych;

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
    w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

    Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października
    2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej
    w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

    Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r.
    w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

UWAGA

Informacje zawarte na stronie stronie internetowej 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego stanowiące informacje publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są  TYLKO I WYŁACZNIE INFORMACJE OPATRZONE METRYKĄ PUBLIKOWANEGO DOKUMENTU I LOGO BIP. Wszelkie inne informacje stanowią wyłacznie materiał informacyjny i promocyjny i nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu Ustawy. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania serwisu BIP lub występujących blędów w serwisie proszę kierować do redaktora serwisu BIP 2.SLT por. Grzegorza Jasianka ( lub osób zastępujących) na adres poczty elektronicznej: 2slt.oficerprasowy@wp.mil.pl

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.05.2015 Data publikacji: 10.10.2015 12:58 Data ostatniej modyfikacji:29 .10.2015 12:04
Autor: por. Grzegorz Jasianek Osoba publikująca: por. Grzegorz Jasianek Osoba modyfikująca: mjr Dariusz Rojewski

 

     LINK

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych