2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
POCZET DOWÓDCÓW

gen. bryg. pil. Zenon Smutniak

Pierwszy Dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego - gen. bryg. pil. Zenon Smutniak.
Brygadą dowodził w okresie od 1 sierpnia 1998 r. do 24 lutego 2000 r. Wyższą Oficerską Szkołe Lotniczą ukończył w roku 1975 z drugą lokatą. Po promocji skierowany do 38. lotniczego pułku szkolnego w Modlinie, następnie do 60. lotniczego pułku szkolnego w Radomiu. Służył tam do 1981 roku, pełniąc kolejno obowiązki pilota - instruktora, starszego pilota - instruktora, dowódcy klucza i zastępcy dowódcy eskadry. W sierpniu 1984 roku zostaje dowódcą eskadry w 66.lpsz w Tomaszowie Mazowieckim, od października 1985 roku dowodzi eskadrą w 6.puku lotnictwa myśliwsko- bombowego w Pile. W styczniu 1990 roku zostaje dowdcą pułku, a w listopadzie 1981 otrzymuje nominację na stanowisko zastępcy dowódcy 2. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko Bombowego w Pile. W latach 1992-1993 jest słuchaczem podyplomowych studiów operacyjno - taktycznych w Akademii Obrony Narodowej. 01. 08. 1998roku objął obowiązki Dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
15. 08. 2000r. otrzymał nominację generalską na stopień generała brygady.


gen. bryg. pil. Jacek Bartoszcze

Drugi Dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego - gen. bryg. pil. Jacek Bartoszcze

Brygadą dowodził w okresie od 28 kwietnia 2000 r. do 31 marca 2001 r. Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą ukończył w 1985 roku. Po promocji skierowany do 40. pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego w Świdwinie. W styczniu 1986 roku przeniesiony do 8. pułku lotictwa myśliwsko - bombowego w Mirosławcu, w paździrniku tego roku powrócił do 40. plmb, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe starszego pilota, nawigatora eskadry, zastępcy dowódcy eskadry i dowódcy eskadry. W latach 1991 - 1994 studiował w AON, a następnie odbył podyplowe studia w Uniwesytecie Sił Powietrznych USA w Maxwell. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych objął stanowisko zastępcy dowódcy 40. plmb. W październiku 1997 roku został dowódcą tego pułku, a następnie w marcu 1999 roku został Szefem Wojsk Lotniczych Dowództwa WLOP. Od 28. 04. 2000 roku dowodził 2. Brygada Lotnictwa Taktycznego.
15. 08. 2005 r. otrzymał nominację generalską na stopień generał brygady. Pięć dni później zginął tragicznie w katastrofie lotniczej. Pochowany na Cmentarzu w Babinie.