2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
 NATO TIGER MEET 2018 KOMUNIKAT PRASOWY /  COMMUNICTATION FOR MEDIA
17.04.2018
NATO TIGER MEET 2018 KOMUNIKAT PRASOWY COMMUNICTATION FOR MEDIA

NATO TIGER MEET 2018 (NTM18) szkolenie z udziałem eskadr lotniczych innych państw, będzie największym przedsięwzięciem Sił Powietrznych w 2018 roku, prestiżowym nie tylko dla Sił Powietrznych, ale również dla całych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, angażując siły i środki zarówno będące w podporzadkowaniu Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, jak i spoza jego struktur.  

Uczestnikami NTM18 będą przedstawiciele m. in.: Włoch, Hiszpanii, Czech, Holandii, Niemiec, Belgii, Węgier, Szwajcarii, Austrii, Francji oraz Wielkie Brytanii.
 
Przedstawicieli mediów zainteresowanych udziałem w realizacji materiałów prasowych zapraszamy do kontaktu z Centrum Prasowo-Informacyjnym NTM18 (CPI NTM18) celem akredytacji  pod adresem:

e-mail: ntm2018-pao@ron.mil.pl


Podczas spotkania z mediami w dniu 18 maja 2018 przewidziane są wywiady z Rzecznikiem Prasowym szkolenia oraz personelem latającym. Przewiduje się również zorganizowanie konferencji prasowej. Miejsce i szczegółowe terminy zostaną podane w trakcie trwania szkolenia.

 

- 18.05.2018 – SPOTTERS DAY/ VIP DAY


Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych, które należy przesyłać na ww. adres e-mail  w nieprzekraczalnym terminie:

- MEDIA KRAJOWE      - do 9 maja 2018 roku do godz. 13.00
- MEDIA ZAGRANICZNE     - do 23.04.2018 roku do godz. 09.00
 
 
 
WNIOSEK AKREDYTACYJNY    -    NTM18
 
   
Wzór wypełnienia wniosku:  W Z Ó R
Regulamin przyznawania wniosków: REGULAMIN

UWAGA !!!


O wszelkich zmianach przedstawiciele mediów dowiedzą się poprzez stronę 31.BLT w AKTUALNOŚCIACH oraz media społecznościowe (profil FB 31.BLT)

 

***********

NTM2018 COMMUNICATION FOR THE MEDIA


NATO TIGER MEET 2018 (NTM18) training with the participation of military units of other countries, will be the largest venture of the Air Force in 2018, prestigious not only for the Air Force but also for the entire Armed Forces of the Republic of Poland, engaging forces and resources both in subordinate to the commander of 2nd Tactical Air Wing, and beyond its structures.

 

NTM18 participants will include representatives from Italy, Spain, the Czech Republic, the Netherlands, Germany, Belgium, Hungary, Switzerland, Austria, France and Great Britain.

 

Representatives of the media interested in participating in the implementation of press materials are invited to contact the Press and Information Center NTM2018 (CPI NTM18) for accreditation at:

 

e-mail: ntm2018-pao@ron.mil.pl

 

During the meeting with the media on May 2018 interviews with the Press Spokesman and flight personnel are planned. The organization of a press conference is also planned. Place and specific dates will be given during the training

 

- 18/05/2018 - SPOTTERS DAY / VIP DAY

 

Press accreditations are granted on the basis of accreditation applications, which should be sent to the abovementioned e-mail address within the deadline:
- DOMESTIC MEDIA - until May 9, 2018 at 13.00 pm.
- FOREIGN MEDIA - until April 23, 2018 at 09.00 am.

ACCREDITATION REQUEST - NTM18

APPLICATION FORM
REGULATIONS

WARNING!!!


Media representatives will find out about any changes through the 31.BLT website in CURRENT NEWS and social media (FB 31.BLT profile)

 

 

Centrum Prasowo - Informacyjne NTM 2018


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych