2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
Narada metodyczna psychologów w 2. SLT
22.02.2018
22 lutego br. w 2. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego (2. SLT) odbyła się „Narada metodyczna psychologów – konsultantów dowódców ds. profilaktyki psychologicznej.

Uczestników spotkania powitał Dowódca 2. SLT – płk pil. dypl. Jacek Pszczoła, który wyraził opinię, że wymiana doświadczeń oraz rozmowa dotycząca przewodniego tematu jakim jest służba żołnierzy poza granicami kraju, jest bardzo ważna.

W spotkaniu uczestniczyła również kadra kierownicza Skrzydła w osobach: płk pil. Ireneusza NOWAKA – Zastępcy Dowódcy 2. SLT, płk pil. Norberat CHOJNACKIEGO – Szef Szkolenia 2. S

 „Wnioski z tych rozmów powinny pokazać nam wszystkim że trud żołnierskiej służby niesie ze sobą wiele wyzwań i winien być właściwie zabezpieczony w działania pomocowe i profilaktyczne” – powiedział płk Pszczoła.

W spotkaniu udział wzięły panie psycholog:

·       p. Violetta USZKO z 1 Pułku Saperów w Brzegu – prelegent spotkania

·       p. Patrycja BĄK z 2. SLT

·       p. Magda UŁAWSKA z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

oraz

·        mjr Rafał FELCENLOBEN - Szef Sekcji Wychowawczej 2. SLT

·       p. Paulina PILARCZYK – cz.p.o. Szefa Sekcji Wychowawczej z 16 batalionu remontu lotnisk

W trakcie spotkania omówiono aspekty służby żołnierzy poza granicami kraju w kontekście obecności żołnierzy Skrzydła na teatrze działań PKW OIR Kuwejt. Poruszono kwestie związane z ich przygotowaniem, pobytem i powrotem z rejonu misji. Zebrani dzielili się doświadczeniem i udzielali wyczerpujących informacji dotyczących programu pomocy żołnierzom i ich rodzinom. Pani Violetta USZKO w swoim wystąpieniu przedstawiła trudy służby żołnierzy,
z którymi pełniła służbę podczas pobytu w Kuwejcie. Zwróciła uwagę na trudne warunki atmosferyczne, zagrożenia oraz wieloaspektowość rozłąki z rodziną. Nie zabrakło też cennych rad dotyczących systemu wsparcia opartego
o macierzystą jednostkę woskową i społeczność żołnierską. „ Ważnym elementem jest wsparcie nie tylko samego żołnierza, lecz również jego rodziny. Każdy przejaw zainteresowania ze strony wojska sprawia, że żołnierze i ich rodziny wiedzą, że jest ktoś na kogo można liczyć choćby w najprostszej sprawie. Należy dążyć do tego by kontakt z nimi był jak najczęstszy, by świadomość o naszej świadomości przynosiła im wsparcie adekwatne do potrzeb” – powiedziała p. USZKO.

 

 

 

 

 

 

Oficer Prasowy 2. SLT


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych