2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
POWITANIE ŻOŁNIERZY III ZMIANY PKW OIR KUWEJT
25.01.2018
Na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 22 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość powitania żołnierzy służących w składzie III Zmiany PKW OIR Kuwejt.

Na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w dniu 22 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość powitania żołnierzy służących w składzie III Zmiany PKW OIR Kuwejt.

Dowódca uroczystości - szef sztabu 32 BLT, ppłk Krzysztof Bień złożył meldunek Zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. pil. Janowi Śliwce meldunek o  gotowości do uroczystości.

Wszystkich zebranych powitał pełniący obowiązki dowódcy bazy ppłk Robert Gurzęda, który złożył żołnierskie podziękowania dla całego stanu osobowego PKW i podkreślił istotną rolę rodzin w procesie wspierania żołnierzy pełniących służbę na misji.

Szef Sekcji Personalnej mjr Kowalczyk odczytał rozkaz Szefa Sztabu Generalnego o odwołaniu żołnierzy z wykonywania zadań w ramach PKW. Później dokonano oficjalnego przekazania przez dowódcę PKW OIR Kuwejt, ppłk pil. Łukasza Piątka flagi narodowej pod którą służyli polscy żołnierze. Flagę odebrał reprezentujący Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, zastępca dowódcy generalnego RSZ generał Jan Śliwka. Generał Jan Śliwka podczas swojego przemówienia podkreślił, że: „Wolność i pokój to najważniejsze sprawy dla każdego państwa ...Dziękuję wszystkim żołnierzom za udział w misji i bezpieczną realizację zadań...„

Formalnego podpisania dokumentu przekazującego pododdział PKW w podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych dokonali:

  • w imieniu Dowódcy Operacyjnego RSZ - zastępca dowódcy operacyjnego RSZ gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski
  • w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ - zastępca dowódcy generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka.

Po podpisaniu dokumentów głos zabrał dowódca III zmiany PKW ppłk pil. Łukasz Piątek, który docenił ogromne poświęcenie wojskowych następującymi słowami: „(...)to Wy żołnierze byliście moim największym skarbem, to Wy byliście motorem, który napędzał mnie do działania.”

Podczas uroczystości odczytano Rozkaz Dowódcy 2. SLT o wyróżnieniu żołnierzy za wykonywanie zadań w ramach PKW OIR Kuwejt.

Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.

 

mjr Dariusz Rojewski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych