2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
POŻEGNANIE SZEFA WYDZIAŁU OPERACYJNEGO 2. SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO.
05.01.2017
05.01. br. na Sali tradycji 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość pożegnania z 2. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego Szefa Wydziału Operacyjnego ppłk Krzysztofa Jewgiejuka.

Ppłk Krzysztof Jewgiejuk został wyznaczony na stanowisko Dziekana Korpusu Oficerów  Sił Powietrznych. Podczas uroczystości, która zgromadziła szerokie grono współpracowników, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Jacek PSZCZOŁA w krótkich słowach streścił przebieg służby Pana Pułkownika, pojawiły się wspomnienia i słowa podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji zadań służbowych.  Profesjonalizm i zaangażowanie to określenia, których nie może zabraknąć w opisie tak lubianego i cenionego oficera.


W dalszej części głos zabrał ppłk Krzysztof Jewgiejuk dziękując wszystkim za okres wspólnej służby i pracy, pomoc w realizacji trudnych i wymagających zadań służbowych oraz za wszelkie przejawy sympatii, z którymi spotykał się na co dzień.


Zbiórkę zakończył wpis pana pułkownika do księgi pamiątkowej oraz wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
kpt. Grzegorz Jasianek


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych