2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
KONTAKT

Adres korespondencyjny:
2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
ul. Kościuszki 92/98
61 - 716 Poznań

Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
  płk dypl. pil. Ireneusz NOWAK
Sekretariat Dowódcy: 261 572 250
Fax. 261 573 308

Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego przyjmuje wszystkie zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek miesiąca  w godzinach 15.30 - 17.00, oraz  w pozostałe poniedziałki w  godzinach 15.30 - 16.30.

Warunkiem rozmowy jest wcześniejsze umowienie spotkania osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem telefonu 261 572 250, 261 572 201

Zastępca Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
Sekretariat Z-cy Dowódcy: 261 572 251

  

Dyżurna Służba Operacyjna 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
tel. 261 573 199, 261 772 293
fax. 261572478

 

Oficer Prasowy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

WAKAT

W sprawach prasowych kontakt

261 572 328

 

 

 

Sprawy personalno-kadrowe proszę kierować:
tel./fax. służbowy: 261 572 227, 261 572 614

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych