2 SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
KONTAKT

Adres korespondencyjny:
2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
ul. Kościuszki 92/98
61 - 716 Poznań

Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
płk pil. Jacek PSZCZOŁA
Sekretariat Dowódcy: 261 572 250
Fax. 261 573 309

Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego przyjmuje wszystkie zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek miesiąca  w godzinach 15.30 - 17.00, oraz  w pozostałe poniedziałki w  godzinach 15.30 - 16.30.

Warunkiem rozmowy jest wcześniejsze umowienie spotkania osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem telefonu 261 572 250, 261 572 201

Zastępca Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
Sekretariat Z-cy Dowódcy: 261 572 251

 

 

Dyżurna Służba Operacyjna 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
tel. 261 573 199, 261 772 293
fax. 261572478

 

Oficer Prasowy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
  p. o. mjr Dariusz Rojewski
tel. służbowy: 261 572 328
    kom. 780 026 324   

email: 2slt.oficerprasowy@ron.mil.pl

 

Sprawy personalno-kadrowe proszę kierować:
tel./fax. służbowy: 261 572 227, 261 572 614

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych